Brev från rektor

Hej!

Måndagen den 1 oktober är det Öppet hus för allmänheten i Gråbo skolor. Ni som vårdnadshavare är extra välkomna. Vi visar upp lokalerna och finns till hands för att svara på frågor om verksamheten. Hjärtligt välkomna!

Måndagen den 8 oktober klockan 18.30-20.00 inbjuder jag till enhetsråd. Alla vårdnadshavare är välkomna. Enhetsrådet behandlar övergripande frågor. Denna gång kommer vi att behandla enhetsrådets uppdrag, skolans kvalitetsarbete, mål och resultatstyrning samt hur vi arbetar med skolans styrdokument. Vi träffas i skolans restaurang.

Alla skolsidor på Lerums hemsida är under utveckling. Den 21 november lanseras det nya utseendet. Fram till dess är hemsidan begränsad och informationen från mig och från arbetslagen sker per mail eller i pappersform.

Den 17 oktober sker det en stor skolledarkonferens gällande entreprenöriellt lärande i Gråbo. Vårt arbetslag i åk 4-6 är tillfrågade om att delta och berätta om sitt arbete. Verkligen roligt och något vi kan vara stolta över!

I vecka 41 påbörjas nedmontering av den gula paviljongen som står mitt på skolgården. Arbetet beräknas ta ca 2-3 veckor. Detta är det sista stora ombyggnadsarbetet.

Under våren genomförs nationella prov i åk 3 och åk 6. Med detta utskick bifogas datum för proven. Ingen ledighet för eleverna beviljas de dagar då proven genomförs.

Med vänlig hälsning

Solveig Knutsson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *