Månadsarkiv: januari 2017

Projekt rymden

Veckan innan Jullovet smygstartade vi i 7-9:an ett projekt om rymden. I början av projektet innan jullovet hade vi väldigt många genomgångar så vi kunde vara fulla med information inför starten av skrivningen.

Huvuduppgiften i projektet var att skriva en faktatext eller att göra en faktafilm. Det är ett av bedömningsunderlagen och det andra är ett skriftligt prov på de olika begreppen man ska ha använt sig av.

Vi har fått reda på begreppen under olika genomgångar och att arbeta med en begreppslista som vi har fått. Vi fick jobba med den, när vi hade tid, för att förbereda oss inför det skriftliga provet som vi hade i slutet i projektet.

Uppsatsen vi skulle skriva bedömdes också i ämnet svenska i kunskapskraven skriva texter, söka välja ut och sammanställa.

Texten/filmen som vi skulle göra var baserad på ett ämne som vi vi hade valt tidigare i projektet. Sedan fick vi välja frågeställningar som vi skulle svara på i texten/filmen och frågeställningarna är också baserade på ämnet som vi valde.

© Edvin Strandberg och Viktor Söderborg 2017-01-27

Idrott & hälsa

Vecka 2 startade vi i 7-9 ett nytt projekt i idrott och hälsa. Projektet avslutas v.9 och tills dess ska vi elever ha planerat och genomfört 4 idrotts pass, samt skrivit en uppsattsrapport. I detta projekt har vi en stor valfrihet, man kunde välja allt mellan styrketräning till orientering,  vi har även valt en entreprenöriell förmåga att utveckla. Vi har tillgång  till att använda all utrustning i idrottshallen om vi behöver och har eget ansvar att ta fram och plocka bort det.

Gjord av: Linnéa, Sanna & Tilda 7:an